Thông tư liên bộ số 02/TTLB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 02/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 02/TTLB về việc kế hoạch hoá và quản lý vốn sự nghiệp kinh tế và các sự nghiệp khác đầu tư cho các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 02/TTLB

  1. 02/TTLB,Thông tư liên t ch 02,B Xây d ng,U ban K ho ch Nhà nư c,Qu n lý v n s nghi p kinh t ,K ho ch hóa v n s nghi p kinh t ,Công trình xây d ng m i,S a ch a l n,Tài chính nhà nư c,Xây d ng- ô th ,Thong tu lien tich 02,Bo Xay dung,Uy ban Ke hoach Nha nuoc,Quan ly von su nghiep kinh te,Ke hoach hoa von su nghiep kinh te,Cong trinh xay dung moi,Sua chua lon,Tai chinh nha nuoc,Xay dung- Do thi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản