Thông tư liên bộ số 41/1997/TTLB-BTC-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 41/1997/TTLB-BTC-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 41/1997/TTLB-BTC-BNG về chế độ đối với vợ (chồng) cán bộ ngoại giao được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Điều 1-2 Mục V Nghị định 105/CP ngày 22/6/65 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chế độ đối với vợ (chồng) cán bộ ngoại giao được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 41/1997/TTLB-BTC-BNG

  1. 41/1997/TTLB-BTC-BNG,Thông tư liên t ch 41,B Ngo i giao,B Tài chính,Ch v ch ng cán b ngo i giao,Công tác dài h n nư c ngoài,Lao ng- Ti n lương,B máy hành chính,Thong tu lien tich 41,Bo Ngoai giao,Bo Tai chinh,Che do vo chong can bo ngoai giao,Cong tac dai han nuoc ngoai,Lao dong- Tien luong,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản