Thông tư liên bộ số 66-LB/TT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 66-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 66-LB/TT về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về mức thuế lợi tức và miễn, giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính - Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 66-LB/TT

  1. 66-LB/TT,Thông tư liên t ch 66-LB,B Tài chính,U ban Nhà nư c v H p tác và u tư,Thu L i t c,M c thu l i t c,Mi n gi m thu l i t c,D án u tư nư c ngoài, u tư,Thu - Phí - L Phí,Thong tu lien tich 66-LB,Bo Tai chinh,Uy ban Nha nuoc ve Hop tac va Dau tu,Thue Loi tuc,Muc thue loi tuc,Mien giam thue loi tuc,Du an dau tu nuoc ngoai,Dau tu,Thue - Phi - Le Phi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản