Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu

Chia sẻ: lawvhxh14

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 07/2002/ttlt-bca-btccbcp về quản lý và sử dụng con dấu do bộ tài chính và ban tổ chức-cán bộ chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số quy định tại nghị định 58/2001/nđ-cp ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản