Thông tư liên tịch 158/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Chia sẻ: quangdnt

Thông tư liên tịch 158/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản