Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT-BTC-BTP

Chia sẻ: lawbds6

Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản