Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: lawvhxh5

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản