Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ về việc quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế Bộ Giao thộng vận tải - Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ

  1. 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ,Thông tư liên t ch 02,B Giao thông v n t i,T ng c c H i quan,Ki m tra giám sát hànng hóa,Ki m tra giám sát,Hàng hóa xu t nh p khNu,Tuy n ư ng s t liên v n qu c t ,Xu t nh p khNu,Giao thông - V n t i,Thong tu lien tich 02,Bo Giao thong van tai,Tong cuc Hai quan,Kiem tra giam sat hanng hoa,Kiem tra giam sat,Hang hoa xuat nhap khau,Tuyen duong sat lien van quoc te,Xuat nhap khau,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản