Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV về việc khai báo và điều tra tai nạn lao động do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Y tế - Tống Liên đoàn lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV

  1. 03/1998/TTLT-LDTBXH-BYT-TLDLDV,Thông tư liên t ch 03,B Lao ng Thương binh và Xã h i,B Y t ,T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, i u tra tai n n lao ng,Khai báo tai n n lao ng,Lao ng- Ti n lương,Thong tu lien tich 03,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Bo Y te,Tong lien doan Lao dong Viet Nam,Dieu tra tai nan lao dong,Khai bao tai nan lao dong,Lao dong- Tien luong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản