Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVVCSTEVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVVCSTEVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVVCSTEVN về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con do Bộ Y tế - Bộ Thương mại - Bộ Văn hoá,Thông tin - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVVCSTEVN

  1. 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVVCSTEVN,Thông tư liên t ch 04,B Thương m i,B Văn hoá-Thông tin,B Y t ,U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam,Kinh doanh s n phNm thay th s a m ,S d ng s n phNm thay th s a m ,Khuy n khích nuôi con b ng s a m ,Thương m i,Th thao- Y t ,Thong tu lien tich 04,Bo Thuong mai,Bo Van hoa-Thong tin,Bo Y te,Uy ban Bao ve va Cham soc tre em Viet Nam,Kinh doanh san pham thay the sua me,Su dung san pham thay the sua me,Khuyen khich nuoi con bang sua me,Thuong mai,The thao- Y te Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản