Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN

Chia sẻ: lawbds3

Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở do Bộ Tư pháp - Bộ Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng Nhà nước ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản