Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
114
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA về việc quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA

  1. 07/1999/TTLT-BTP-BCA,Thông tư liên t ch 07,B Công An,B Tư pháp,C p Phi u lý l ch tư pháp,Quy n dân s ,Thong tu lien tich 07,Bo Cong An,Bo Tu phap,Cap Phieu ly lich tu phap,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản