Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thi hành NĐ số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/99 của CP về chế độ đối với quân nhân, cán bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

  1. 17/1999/TTLT-BLDTBXH-BTC-BTCCBCP,Thông tư liên t ch 17,Ban T ch c-Cán b Chính ph ,B Lao ng Thương binh và Xã h i,B Tài chính,Ch i v i quân nhân,Th i kỳ ch ng M ,Cán b i chi n trư ng B C K,B o hi m,B máy hành chính,Văn hóa- Xã h i,Thong tu lien tich 17,Ban To chuc-Can bo Chinh phu,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Bo Tai chinh,Che do doi voi quan nhan,Thoi ky chong My,Can bo di chien truong B C K,Bao hiem,Bo may hanh chinh,Van hoa- Xa hoi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản