Thông tư liên tịch số 19/LB-TT

Chia sẻ: lawttyt11

Thông tư liên tịch số 19/LB-TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong ngành Y tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản