Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: nguyenhaohung1988

Thông tư liên tịch Bộ lao động- thương binh và xã hội - bộ tài chính số 23/2005/ TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày tháng 8 năm 2005 về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản