Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: vipphuc

Đây là thông tư của Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động, bộ Giáo Dục và Dào tạo hướng dẫn về việc nạp học phí cho sinh viên năm 2010 các khối ĐH, CĐ, TCCN

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản