Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT

  1. 30/1999/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên t ch 30,B Tài chính,B Y t , nh m c chi,Chương trình qu c gia,Thanh toán b nh xã h i,Thanh toán b nh d ch nguy hi m,Tài chính nhà nư c,Th thao- Y t ,Thong tu lien tich 30,Bo Tai chinh,Bo Y te,Dinh muc chi,Chuong trinh quoc gia,Thanh toan benh xa hoi,Thanh toan benh dich nguy hiem,Tai chinh nha nuoc,The thao- Y te Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản