Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT

Chia sẻ: ngotiendoan

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản