Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA

Chia sẻ: lawvhxh9

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an cùng ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Chính phủ quy định...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản