Thông tư liên tịch số 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự do Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

  1. 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP,Thông tư liên t ch 34a,Ban T ch c-Cán b Chính ph ,B Tài chính,B Tư pháp,Ch b i dư ng,Ch p hành viên thi hành án dân s ,Lao ng- Ti n lương,B máy hành chính,Tài chính nhà nư c,Thong tu lien tich 34a,Ban To chuc-Can bo Chinh phu,Bo Tai chinh,Bo Tu phap,Che do boi duong,Chap hanh vien thi hanh an dan su,Lao dong- Tien luong,Bo may hanh chinh,Tai chinh nha nuoc Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản