Thông tư liên tịch số 41/2004/TTLT-BGDĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH

Chia sẻ: lawgd4

Thông tư liên tịch số 41/2004/TTLT-BGDĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản