Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Chia sẻ: phucknh

Tài liệu tham khảo Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài , dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản