Thông tư liên tịch Số: 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chia sẻ: havang70

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản