Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Chia sẻ: lawgd1

Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản