Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC

Chia sẻ: lawgd8

Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC về việc thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giao dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo - Bộ Tài Chính ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản