Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA

Chia sẻ: lawvhxh3

Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản