Thông tư liên tịch số 62 /2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT

Chia sẻ: lawvhxh9

Thông tư liên tịch số 62 /2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản