Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK

Chia sẻ: lawbds6

Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK về việc hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thống kê cùng ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản