Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
161
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK về việc hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thống kê cùng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK

  1. 69/2000/TTLT-BNN-TCTK,Thông tư liên t ch 69,B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,T ng c c Th ng kê,Tiêu chí xác nh,Kinh t trang tr i,Doanh nghi p,Thong tu lien tich 69,Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon,Tong cuc Thong ke,Tieu chi xac dinh,Kinh te trang trai,Doanh nghiep Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản