Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV

Chia sẻ: lawgd2

Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản