Thông tư số 01/2001/TT-BTM về việc hướng dẫn điều khoản giá trong hợp đồng xuất khẩu cà phê do Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: lawtm8

Thông tư số 01/2001/TT-BTM về việc hướng dẫn điều khoản giá trong hợp đồng xuất khẩu cà phê do Bộ Thương mại ban hành

Thể loại:

  Văn Bản Luật  » Thương mại

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản