Thông tư số 02/1999/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/1999/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1999/TT-BXD về giao dịch dân sự nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành, để hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1999/TT-BXD

  1. 02/1999/TT-BXD,Thông tư 02,B Xây d ng,Giao d ch dân s nhà ,Qu n lý nhà v ng ch ,Nhà v ng ch ,Giao d ch dân s nhà trư c 1/7/1991,B t ng s n,Quy n dân s ,Thong tu 02,Bo Xay dung,Giao dich dan su nha o,Quan ly nha o vang chu,Nha o vang chu,Giao dich dan su nha o truoc 1/7/1991,Bat dong san,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản