Thông tư số 02/2005/TT-BNV

Chia sẻ: luuduchoa

Thông tư số 02/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản