Thông tư số 04/1999/TT-TCCP

Chia sẻ: lawqds5

Thông tư số 04/1999/TT-TCCP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nội dung Text: Thông tư số 04/1999/TT-TCCP

04/1999/TT-TCCP,Thông tư 04,Ban T ch c-Cán b
Chính ph ,Tuy n d ng công ch c,S d ng công
ch c,Qu n lý công ch c,Hư ng d n,Lao ng- Ti n
lương,B máy hành chính,Thong tu 04,Ban To chuc-Can
bo Chinh phu,Tuyen dung cong chuc,Su dung cong
chuc,Quan ly cong chuc,Huong dan,Lao dong- Tien
luong,Bo may hanh chinh
Tư v n Hư ng
Trang LawSoft D ch v V Liên
pháp d n tra
ch Pro Online LawSoft h
lu t c u
THÀNH VIÊN
Chào sonaccp
+ Thông tin cá nhân
+ Chuy n i lo i
thành viên
+ Văn b n c a Tôi
+ i m t khNu
+ Thoát
TRA C U VĂN B N

VĂN B N M I
VĂN B N
PHÁP LU T
+ Tình tr ng hi u
l c
+ Th i i m áp
d ng
+ Lĩnh v c,
Ngành
+ Năm ban hành
TRA C U
CÔNG VĂN
Tra c u v ăn
b n
TH I S PHÁP LU T
Th i s
Tham nhũng
Nhà t
Tranh ch p
Tài chính
Thu - K toán
Chính sách m i
Pháp lu t các nư c


Thông báo
B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản