Thông tư số 08-BTC/HCVX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư số 08-BTC/HCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08-BTC/HCVX về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 439-CT ngày 24/12/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08-BTC/HCVX

  1. 08-BTC/HCVX,Thông tư 08-BTC,B Tài chính,Công tác qu n lý tài chính,Cơ quan hành chính s nghi p,Qu n lý tài chính trong cơ quan HCSN,K toán - Ki m toán,B máy hành chính,Thong tu 08-BTC,Bo Tai chinh,Cong tac quan ly tai chinh,Co quan hanh chinh su nghiep,Quan ly tai chinh trong co quan HCSN,Ke toan - Kiem toan,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản