Thông tư số 09/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 09/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2002/TT-BTC về hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2002/TT-BTC

  1. 09/2002/TT-BTC,Thông tư 09,B Tài chính,Thu s d ng t nông nghi p,Mi n gi m thu s d ng t nông nghi p,Mi n thu s d ng t nông nghi p,Gi m thu s d ng t nông nghi p,Hư ng d n,Thu - Phí - L Phí,B t ng s n,Thong tu 09,Bo Tai chinh,Thue su dung dat nong nghiep,Mien giam thue su dung dat nong nghiep,Mien thue su dung dat nong nghiep,Giam thue su dung dat nong nghiep,Huong dan,Thue - Phi - Le Phi,Bat dong san Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản