Thông tư số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

  1. 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA,Thông tư liên t ch 10,B Công An,B K ho ch và u tư,B Ngo i giao,B Tư pháp,Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài,Ngư i nư c ngoài thu ng trú Vi t Nam,Khuy n khích u tư, u tư t i Vi t Nam, u tư,Thong tu lien tich 10,Bo Cong An,Bo Ke hoach va Dau tu,Bo Ngoai giao,Bo Tu phap,Nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai,Nguoi nuoc ngoai thuong tru Viet Nam,Khuyen khich dau tu,Dau tu tai Viet Nam,Dau tu Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản