Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Chia sẻ: lawgd1

Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Thể loại:

  Văn Bản Luật  » Giáo dục học

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản