Thông tư số 11/2007/TT-BCA

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
117
lượt xem
4
download

Thông tư số 11/2007/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2007/TT-BCA về việc hướng dẫn thi hành một số điều của quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông ban hành kèm theo quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2007/TT-BCA

  1. 11/2007/TT-BCA,Thông tư 11,B Công An,S d ng phương ti n nghi p v ,S d ng thi t b k thu t nghi p v ,C nh sát nhân dân,L c lư ng ki m soát tr t t ATGT,Giao thông - V n t i,Thong tu 11,Bo Cong An,Su dung phuong tien nghiep vu,Su dung thiet bi ky thuat nghiep vu,Canh sat nhan dan,Luc luong kiem soat trat tu ATGT,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản