Thông tư số 1118/TT-TTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Thông tư số 1118/TT-TTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1118/TT-TTNN về việc hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay do Thanh Tra Nhà Nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1118/TT-TTNN

  1. 1118/TT-TTNN,Thông tư 1118,Thanh tra Nhà nư c,Gi i quy t khi u n i hành chính,Khi u n i hành chính,B máy hành chính,Thong tu 1118,Thanh tra Nha nuoc,Giai quyet khieu nai hanh chinh,Khieu nai hanh chinh,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản