Thông tư số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

Chia sẻ: nguyenhaohung1988

Thông tư số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ tài chính, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 2004 hứơng dẫn trích nộp kinh phí công đòan.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản