Thông tư số 126/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư số 126/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 126/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 126/2007/TT-BTC

  1. 126/2007/TT-BTC,Thông tư 126,B Tài chính,Kinh phí t ch c b i thư ng,Kinh phí t ch c h tr ,Kinh phí t ch c tái nh cư,L p d toán kinh phí,Quy t toán kinh phí,S d ng kinh phí,B t ng s n,Tài chính nhà nư c,Thong tu 126,Bo Tai chinh,Kinh phi to chuc boi thuong,Kinh phi to chuc ho tro,Kinh phi to chuc tai dinh cu,Lap du toan kinh phi,Quyet toan kinh phi,Su dung kinh phi,Bat dong san,Tai chinh nha nuoc Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản