Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: nguyenhaohung1988

Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động và Thương binh xã hội ngày 30 tháng 5 năm 2003 Hứơng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngòai hoặc quốc tế tại Việt Nam.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản