Thông tư số 18/2001/TT-BTC

Chia sẻ: lawtm8

Thông tư số 18/2001/TT-BTC về việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản