Thông tư số 18/2001/TT-BYT

Chia sẻ: lawttyt8

Thông tư số 18/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm do Bộ Y tế ban hành, để sửa đổi Điều 5, Điều 7 Thông tư số 01/2001/TT-BYT ngày 19/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản