Thông tư Số: 19/2009/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường

Chia sẻ: ngocthopb

Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản