Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: lawdt6

Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH về việc tuyển lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản