Thông tư số 27/2009/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: lawgtvt1

Thông tư số 27/2009/TT-BCA(C11) về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản