Thông tư Số: 29/2006/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành

Chia sẻ: chuongvd

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 13/2006/NÐ-CP ngày 24/01/2006 của chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng Đất.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản