Thông tư số 48/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư số 48/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 48/1999/TT-BTC về việc sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 48/1999/TT-BTC

  1. 48/1999/TT-BTC,Thông tư 48,B Tài chính,Ti n thu ph t hành chính,Ti n x ph t hành chính,Thu ti n ph t hành chính,X ph t hành chính lĩnh v c giao thông,S d ng ti n thu ph t hành chính,Vi ph m hành chính lĩnh v c giao thông,Vi ph m hành chính,Giao thông - V n t i,Thong tu 48,Bo Tai chinh,Tien thu phat hanh chinh,Tien xu phat hanh chinh,Thu tien phat hanh chinh,Xu phat hanh chinh linh vuc giao thong,Su dung tien thu phat hanh chinh,Vi pham hanh chinh linh vuc giao thong,Vi pham hanh chinh,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản